Informacje o projekcie

Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Opolu i Aglomeracji Opolskiej. Osiągnięty zostanie on poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Zmniejszenie emisji spalin przez autobusy MZK Sp. z o.o. i zanieczyszczenia powietrza w mieście (nowe ekologiczne autobusy).
 2. Podniesienie komfortu podróżowania komunikacją miejską (nowe komfortowe autobusy
  z klimatyzacją).
 3. Poprawę oferty przewozowej (większa częstotliwość kursowania, obsługa nowych obszarów miasta i Aglomeracji Op.)
 4. Skrócenie czasu przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej (likwidacja sprzedaży biletów przez kierowców).
 5. Poprawę systemu informacji pasażerskiej (nowe tablice na przystankach).
 6. Ułatwienie pasażerom zakupu biletów komunikacji miejskiej (nowe automaty biletowe).
 7. Poprawę dostępności transportu zbiorowego osobom niepełnosprawnym (nowe niskopodłogowe autobusy).
 8. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów MZK Sp. z o.o. (nowe sprawne technicznie autobusy).
 9. Poprawę obsługi serwisowej pojazdów miejskiego przewoźnika (przebudowana zajezdnia) – zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego i poprawa płynności ruchu (nowe komfortowe autobusy z klimatyzacją).

Efektem realizacji projektu będzie:

 1. Zakup 61 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich.
 2. Zakup pojazdu obsługi technicznej – holownika.
 3. Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o.o.
 4. Przebudowa placów parkingowych i dróg dojazdowych na zajezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym oświetlenie LED), oraz wyposażenie stanowisk postojowych w instalacje elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów.
 5. Rozbudowa/przebudowa istniejącej infrastruktury instalacyjnej na terenie zajezdni (teletechnicznej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej itp.).
 6. Rozbudowa sieci transportu miejskiego o systemy i urządzenia służące elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług.

Wartość projektu ogółem: 122 378 741,86 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 97 812 558,51 PLN

Wartość dofinansowania: 83 140 674,73 PLN