O to pytacie

1. Problemy z wnioskiem elektronicznym

 • Na pop.mzkopole.pl wypełniłem i wysłałem wniosek o wydanie spersonalizowanej karty OPOLKA, ale nie załączyłem zdjęcia lub nie zostało ono dołączone do wniosku, co zrobić?

Personalizacja kart przeprowadzana jest na bieżąco przy kliencie. Zdjęcie w formie papierowej  należy udostępnić do zeskanowania w punkcie kasowym przy odbiorze karty OPOLKA.

2. Odbiór karty OPOLKA

 • Na pop.mzkopole.pl wypełniłem i wysłałem wniosek o wydanie spersonalizowanej karty OPOLKA, kiedy i gdzie mogę ją odebrać?

Opolską Kartę Autobusową można odebrać zaraz po otrzymaniu e-maila z informacją o pomyślnie zarejestrowanym wniosku, tj. tego samego dnia w jednym z trzech punktów kasowych POK:

 • Kasa biletowa „Pużaka”, ul. Pużaka 58 – Pętla,
 • Kasa biletowa „Dworzec”, ul. 1 Maja 4.

3. Brak PIN do karty

 • Zgubiłam gdzieś druk z wydania karty Opolka, a potrzebuje PIN, aby się zarejestrować na stronie. Czy można go jakoś uzyskać?

W celu otrzymania nr PIN  należy z kartą Opolka udać się do dowolnego punktu kasowego.

4. Błędny adres e-mail przy zakładaniu konta

 • Podałem błędny adres e-mail przy zakładaniu konta na ebilet.mzkopole.pl/Account/Login, więc nie otrzymałem linku potwierdzającego jego założenie, co zrobić?

Wyślij zgłoszenie z powyższą informacją na adres opolka.reklamacje@mzkopole.pl , a konto z błędnymi danymi zostanie usunięte.

 • Postępowałem wg instrukcji, zarejestrowałem kartę, ale nie otrzymałem linku aktywacyjnego. Co dalej?

Prawdopodobnie albo został podany błędny adres, albo karta zarejestrowano na inny email. Należy na adres opolka.reklamacje@mzkopole.pl zgłosić sprawę podając nr pin karty.

5. Rejestracja konta, karty w e-sklepie

 • Przy rejestracji do e-sklepu wymagane jest podanie nr karty i PIN, jakiej karty?

Przy rejestracji w systemie internetowym tworzone jest konto przypisane do konkretnej Opolskiej Karty Autobusowej – OPOLKI definiowalnej za pomocą jej numeru oraz kodu PIN otrzymanego przy jej odbiorze.

 • Moja rodzina liczy kilka osób, czy posiadając kilka kart muszę dla każdej z nich założyć osobne konto?

Istnieją różne możliwości:

 • założenie jednego konta dla wszystkich kart przy użyciu funkcji „zarejestruj kartę”, widoczną po zalogowaniu się do e-sklepu,
 • założenie dla każdej z kart osobnego konta,
 • założenie np. dwóch kont z podziałem na karty na które zostaną zakupione bilety

6. Problem z zakupem biletu przez Internet.

 • Przy próbie dodania biletu do koszyka wyświetla się komunikat „Do wybranej karty istnieją niezapisane (nieprzeniesione) bilety. Przed zakupem nowych biletów proszę przenieść (np. za pomocą kasownika) poprzednie bilety na kartę. Co to znaczy?

Kupno nowego biletu, jeśli już jeden jest na karcie (lub wpłata do e-portmonetki) jest możliwe pod warunkiem, że wcześniejsza transakcja została zakodowana (zapisana na karcie). Jeżeli minęło 14 dni od momentu zakupu należy przedłużyć okres aktywacji kontraktu (telefonicznie z pracownikiem POK) lub zakodować bilet bezpośrednio w punkcie kasowym.

 • Nie zakończyłem transakcji zakupu biletu / doładowania e-portmonetki w e-sklepie, jak ją zakończyć?

Jeżeli bilet (doładowanie) kupowany jest w e-sklepie i transakcja została przerwana można zakończyć ją w zakładce „Historia transakcji”, poprzez wybranie id biletu (doładowania, np.  # 1234), a następnie funkcji: przejdź do płatności.

7. Doładowanie i kupno biletów z e-portmonetki

 • Jakie bilety mogę kupić z doładowanej e-portmonetki?

Z e-portmonetki można kupić (a właściwie skasować) tylko bilety jednorazowe dostępne w kasowniku. 

 • Mam kartę OPOLKĘ z e-portmonetką z ulgą, czy skasuję z niej również bilety normalne i pozamiejskie?

Tak, istnieje taka możliwość. Należy wybrać na kasowniku odpowiedni bilet i poprzez zbliżenie do czytnika OPOLKI skasować go.

8.Faktura za zakupiony bilet, potwierdzenie transakcji.

 • Chciałabym uzyskać fakturę za zakup biletu – co w tym celu należy zrobić?

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu Opolskiej Karty Autobusowej i Portalu Obsługi Pasażera „Użytkownik/Klient może zwrócić się do Operatora z wnioskiem o wystawienie faktury VAT do transakcji zakupu biletu lub doładowania E-portmonetki w terminie ustawowym. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną na adres opolka.faktury@mzkopole.pl lub w formie pisemnej w POK. Wydanie faktury nastąpi w POK w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.”

Przedmiotową fakturę wystawiamy na podstawie dołączonego przez pasażera potwierdzenia transakcji, w zależności od miejsca zakupu biletu:

 • wystawionego przez kasjera,
 • wydrukowanego z biletomatu stacjonarnego,
 • wydrukowanego z konta bankowego nabywcy w przypadku zakupu w biletomacie mobilnym,
 • otrzymanego na adres e-mail w przypadku zakupu w e-sklepie.
 • Nie otrzymałam paragonu za zakup biletu. Skąd mam pewność, że bilet jest na karcie?

Spółka nie prowadzi sprzedaży w trybie fiskalnym. Na życzenie Klienta do każdej transakcji zakupu czy to biletu okresowego, czy doładowania e-portmonetki wystawiane są stosowne potwierdzenia transakcji. Stan karty można sprawdzić np. w biletomatach stacjonarnych.

9. Kodowanie OPOLKI

 • Zakupiłem bilet okresowy lub doładowałem e-portmonetkę w e-sklepie na ebilet.mzkopole.pl, czy mam go zakodować w kasowniku lub biletomacie stacjonarnym?

Tak, bilety lub doładowanie zakupione w e-sklepie wymagają dodatkowego zakodowania w kasowniku lub biletomacie stacjonarnym 24 h od momentu zakupu. Jeżeli minęło 14 dni od momentu zakupu należy przedłużyć okres aktywacji kontraktu (telefonicznie z pracownikiem POK) lub zakodować bilet bezpośrednio w punkcie kasowym.

 • Zakupiłem bilet okresowy lub doładowałem e-portmonetkę w Punkcie Obsługi Klienta (kasie biletowej), czy mam go zakodować w kasowniku lub biletomacie stacjonarnym?

Nie, bilety lub doładowanie zakupione w POK nie wymagają dodatkowego zakodowania.

 • Kupiłem bilet w e-sklepie i jest „Gotowy do przeniesienia”. Czy bilet jest ważny?

Każdy bilet zakupiony w e-sklepie aby był ważny należy zakodować na karcie OPOLKA. Zakodowania biletu można dokonać w biletomacie stacjonarnym lub kasowniku.

 1. W biletomacie stacjonarnym poprzez umieszczenie karty Opolka na czytniku i uruchomieniu ekranu, a następnie poprzez przycisk „Chcesz skorzystać z Opolskiej Karty Autobusowej – umieść ją na czytniku po prawej stronie ekranu” przejść do przycisku „Zakoduj bilet internetowy” i zakodować bilet zakupiony w e-sklepie.
 2. W kasowniku poprzez uruchomienie przycisku „Zakoduj bilet”, a następnie umieszczenie karty Opolka w jego bocznej kieszeni (po prawej stronie).

10. Status biletów w e-sklepie/ważność biletów.

 • Aktywowałem zakodowanie w kasowniku biletu zakupionego przez internet, komunikat brzmiał, że transakcja została przeniesiona, ale na portalu e-sklepu dalej mam zapisane „Gotowy do przeniesienia”. Kiedy zmieni się ten status? Czy mój bilet jest ważny?

Status biletu ulegnie zmianie po zaktualizowaniu się systemu, co będzie miało miejsce po sczytaniu wszystkich danych z urządzeń mobilnych oraz stacjonarnych. Tak, bilet jest ważny.

11. Anulowanie biletu

 • Błędnie zakupiłem bilet okresowy (błędnie wpisana data, linia,…), czy mogę go anulować?

Jeżeli bilet kupowany jest w e-sklepie i transakcja nie została jeszcze zakończona (opłacona), to można anulować ją w zakładce „Historia transakcji”, poprzez wybranie id biletu (np.  # 1234), a następnie funkcji: anuluj transakcję/zamówienie.

W każdym innym przypadku  bilet można anulować jedynie w POK poprzez zwrot z potrąceniem kosztów manipulacyjnych zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta i kosztów za ewentualnie wykorzystaną część biletu.