Komunikacja miejska od 15 maja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (…) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń (…) w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 861) informujemy, że podwyższony został limit pasażerów mogących podróżować w tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 15 maja 2021 r. w każdym pojeździe może znajdować się równocześnie tyle pasażerów, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

W związku z powyższym w autobusie będzie mogło znajdować się od 43 do 74 pasażerów.

  • autobusy 10-metrowe                                       – 43 osoby;
  • autobusy 12-metrowe                                       – 43-50 osób;
  • autobusy 15-metrowe                                       – 64 osoby;
  • autobusy 18-metrowe – przegubowe               – 74 osoby.

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu zostanie umieszczona na drzwiach każdego z pojazdów Spółki.

UWAGA: Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w autobusach.