POK w pawilonie „KARO” kończy działalność

Informujemy, że sprzedaż biletów w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Niemodlińskiej 19 będzie prowadzona wyłącznie do 20 stycznia. Po tej dacie funkcjonowanie kasy „Karo” zostanie wygaszone.

Cieszymy się, że wprowadzony przez nas elektroniczny system sprzedaży oraz nowoczesne kanały przypadły pasażerom do gustu. Wprowadzone od 2020 roku nowe kanały sprzedaży i dystrybucji (biletomaty stacjonarne, biletomaty mobilne, sklep internetowy, bilet elektroniczny, aplikacje mobilne oraz Punkty Obsługi Sprzedaży ) zdominowały prowadzoną dotychczas sprzedaż w kasach biletowych. Spadła ona o ponad połowę, osiągając obecnie 33% ogółu.  Nadal będziemy więc ulepszać dostępność do kanałów elektronicznych tak, by było jeszcze szybciej i jeszcze wygodniej!

Dla nowych użytkowników opolskiej karty autobusowej Opolka!, jak również dla tych, którzy są przywiązani do tradycyjnej obsługi sprzedaży, pozostawiamy dwie kasy biletowe – w Centrum Przesiadkowym Opole Główne przy ul. 1 Maja 4 oraz w budynku znajdującym się przy ul. Pużaka 58 (na pętli autobusowej).