Zmiany w komunikacji miejskiej podczas 52 Rajdu Festiwalowego (5 czerwca)

W związku z organizacją na ulicach miasta Opola kolejnego już 52 Rajdu Festiwalowego w dniu 5 czerwca (sobota) w godzinach 15:20 – 22:30 w rejonie skrzyżowania Obwodnicy Piastowskiej z ul. Wrocławską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu tras linii 5, 9 i 12.

Zmiana trasy dla  linii 5

Trasa w kierunku Wrzoski od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicami: Domańskiego-10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej-Wspólną-Wrocławską-c.d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Centrum od przystanku „Wrocławska-Skansen” przebiegać będzie w analogiczny sposób.

Z obsługi komunikacyjnej linii 5 wyłączone zostaną przystanki: „Domańskiego-Ludowa”, „Domańskiego-Zamiejska”, „Domańskiego-Cmentarna”, „Cmentarz-Pętla” i „Wrocławska-Wspólna”.

Autobusy linii 5 zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej”, „Przylesie-Cmentarz”, „Wspólna-Pętla”, „Wspólna”, „Wspólna 8”, „Wspólna-Mag. Usługowe” i „Wspólna-Wrocławska”.

Zmiana trasy dla  linii 9

Trasa w kierunku Bierkowic przebiegać będzie do przystanku „Cmentarz-Pętla”, gdzie linia 9 zakończy swój bieg.

Trasa powrotna w kierunku Centrum rozpoczynać się będzie od przystanku „Cmentarz-Pętla”-c.d. bez zmian.

Z obsługi komunikacyjnej linii 9 wyłączone zostaną przystanki: „Wrocławska-Wspólna”, „Wrocławska-Skansen”, „Wrocławska-Sady” i „Bierkowice-Pętla”.

Zmiana trasy dla  linii 12

Trasa w kierunku Północnej od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicami: Domańskiego-Cmentarną-Wrocławską-Technologiczną-c.d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Centrum od przystanku „Północna II-Pętla” przebiegać będzie w analogiczny sposób.

Z obsługi komunikacyjnej linii 12 wyłączone zostaną przystanki: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej”, „Przylesie-Cmentarz”, „Wspólna-Pętla”, „Wspólna”, „Wspólna 8”, „Wspólna-Mag. Usługowe”, „Wspólna-Wrocławska” i „Wrocławska-Wspólna” .

Autobusy linii 12 zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach: „Domańskiego-Ludowa”, „Domańskiego-Zamiejska”, „Domańskiego-Cmentarna” i „Cmentarz-Pętla”.

Ponadto autobusy linii 13 w tym dniu dodatkowo będą realizować kursy z wjazdem na przystanek „Cmentarz-Pętla”.

W dniu 5 czerwca bilety trasowane i bilety jednorazowe uprzednio skasowane w autobusach linii 5,9,12 będą honorowane zamiennie w autobusach tych linii i w autobusach pozostałych linii obsługujących rejon Cmentarza Komunalnego.

Szczegóły w rozkładzie jazdy linii 5, linii 9, linii 12, linii 13.

Dodatkowe kursy linii 8

Informujemy, iż z dniem 24 maja 2021 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy dla linii 8 w obowiązującym rozkładzie patrz kolumna => wakacje-dni robocze:

 • 5:56 kurs rozpoczynający się z przystanku „Książąt Opolskich-Rondo” w kierunku Grotowic;
 • 6:29 kurs rozpoczynający się z przystanku „Grotowice-Pętla” w kierunku Polska Nowa Wieś;
 • 7:06 kurs rozpoczynający się z przystanku „Polska Nowa Wieś-Centrum” w kierunku Grotowice;
 • 8:46 kurs z przystanku „Grotowice-Pętla” do przystanku „Książąt Opolskich-Rondo”;
 • 13:03 kurs rozpoczynający się z przystanku „Książąt Opolskich-Rondo” w kierunku Grotowic;
 • 13:36 kurs z przystanku „Grotowice-Pętla” do przystanku „Reymonta”;
 • 14:09 kurs rozpoczynający się z przystanku „Kołłątaja-Damrota-Dworzec Główny” w kierunku Grotowic;
 • 14:44 kurs rozpoczynający się z przystanku „Grotowice-Pętla” w kierunku Polska Nowa Wieś;
 • 15:58 kurs rozpoczynający się z przystanku „Polska Nowa Wieś- Centrum” w kierunku Grotowic;
 • 17:12 kurs z przystanku „Grotowice-Pętla” do przystanku „Książąt Opolskich-Rondo”.

Szczegóły w rozkładzie jazdy linii 8.

15-16 maja zmiany w kursowaniu autobusów linii 5, 9, 13, 15 i 25

W związku z realizacją zdjęć do nowego serialu „Behawiorysta” na ulicach miasta Opola w dniach 15-16 maja 2021 r. (sobota-niedziela) w rejonie ul. Piastowskiej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu tras linii 5, 9, 13, 15 i 25.

Z obsługi komunikacyjnej linii 5, 9, 13, 15 i 25 wyłączone zostaną przystanki:

 • „Piastowska”
 • „Piastowska-Korfantego”
 • „Spychalskiego” (kier. Zaodrze)
 • „1 Maja-Dworzec Główny”.

Autobusy zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach:

 • „Pl. Jana Kazimierza” (kierunek Zaodrze dla linii 5, 9, 13, 15 i 25)
 • „Książąt Opolskich-Rondo” (dla linii 5, 9, 13, 15 i 25)
 • „Sienkiewicza” (dla linii 5, 9, 13, 15 i 25)
 • „Pl. Kopernika-Sienkiewicza” (dla linii 5, 9, 13, 15 i 25)
 • „Pl. Kopernika-Uniwersytet” (dla linii 5, 9, 13 i 15)
 • „Kołłątaja-1 Maja-Dworzec Główny” (dla linii 5, 9, 13, 15 i 25)
 • „Reymonta” (dla linii 5, 9, 13 i 15).

Zmiana trasy dla linii 5, 9 i 13

Trasa w kierunku Centrum od przystanku „Spychalskiego” przebiegać będzie ulicami: Spychalskiego – Wrocławską – Nysy Łużyckiej – Książąt Opolskich – Sądową – Sienkiewicza – Pl. Kopernika – Żeromskiego – Ozimską – Kołłątaja do przystanku „1 Maja-Katowicka” c. d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Zaodrza od przystanku „1 Maja-Katowicka” przebiegać będzie ulicami: Reymonta – Żeromskiego – Pl. Kopernika – Sienkiewicza – Sądową – Książąt Opolskich – Nysy Łużyckiej – Niemodlińską do przystanku „Niemodlińska-Koszyka” c.d. bez zmian.

Zmiana trasy dla linii 15

Trasa w kierunku Centrum od przystanku „Spychalskiego” przebiegać będzie ulicami: Spychalskiego – Wrocławską – Nysy Łużyckiej – Książąt Opolskich – Sądową – Sienkiewicza – Pl. Kopernika – Żeromskiego – Ozimską – Kołłątaja – 1 Maja – Reymonta do przystanku „Ozimska-Dubois” c. d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Zaodrza od przystanku „Ozimska-Dubois” przebiegać będzie ulicami: Kołłątaja – 1 Maja – Reymonta – Żeromskiego – Pl. Kopernika – Sienkiewicza – Sądową – Książąt Opolskich – Nysy Łużyckiej – Niemodlińską do przystanku „Niemodlińska-Koszyka” c. d. bez zmian.

Zmiana trasy dla linii 25

Trasa w kierunku Centrum od przystanku „Spychalskiego” przebiegać będzie ulicami: Spychalskiego – Wrocławską – Nysy Łużyckiej – Książąt Opolskich – Sądową – Sienkiewicza – Pl. Kopernika – Żeromskiego – Ozimską – Kołłątaja – 1 Maja – Reymonta do przystanku „Kośnego-Pl. Kopernika” c. d. bez zmian.


Trasa powrotna w kierunku Zaodrza od przystanku „Kołłątaja-Damrota-Dworzec Główny” przebiegać będzie ulicami: Kołłątaja – 1 Maja – Reymonta – Żeromskiego – Pl. Kopernika – Sienkiewicza – Sądową – Książąt Opolskich – Nysy Łużyckiej – Niemodlińską do przystanku „Niemodlińska-Koszyka” c. d. bez zmian.

Uwaga!

Dla linii 5, 9 i 13 kursujących w stronę Zaodrza najbliższym przystankiem do wsiadania przy Dworcu PKP Opole Główne będzie przystanek „Reymonta”, a dla linii 15 i 25 „Kołłątaja-Damrota-Dworzec Główny”.

Dla linii 5, 9, 13, 15 i 25 kursujących z Zaodrza w stronę centrum najbliższym przystankiem do wysiadania przy Dworcu PKP Opole Główne będzie przystanek „Kołłątaja-1 Maja-Dworzec Główny”.

Szczegóły w rozkładach linii 5, linii 9, linii 13, linii 15, linii 25.

Komunikacja miejska od 15 maja

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (…) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń (…) w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 861) informujemy, że podwyższony został limit pasażerów mogących podróżować w tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 15 maja 2021 r. w każdym pojeździe może znajdować się równocześnie tyle pasażerów, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

W związku z powyższym w autobusie będzie mogło znajdować się od 43 do 74 pasażerów.

 • autobusy 10-metrowe                                       – 43 osoby;
 • autobusy 12-metrowe                                       – 43-50 osób;
 • autobusy 15-metrowe                                       – 64 osoby;
 • autobusy 18-metrowe – przegubowe               – 74 osoby.

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu zostanie umieszczona na drzwiach każdego z pojazdów Spółki.

UWAGA: Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w autobusach.

Zmiany w kursowaniu autobusów linii 7 i N2 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska

Informujemy, iż od dnia 6.05.2021 r. od godz. 17:00 do 11.05.2021 r., w związku ze zmianą organizacji ruchu spowodowaną remontem przejazdu kolejowego w ciągu Alei Przyjaźni częściowej zmianie ulegną przebiegi tras linii 7 oraz linii N2.

Autobusy tych linii będą kursowały od przystanku „Jagiellonów- Al. Przyjaźni” do przystanku „Popiełuszki-Podmiejska” (w obu kierunkach) przez przejazd kolejowy przy ulicy Torowej.

Z obsługi komunikacyjnej wyłączony zostanie przystanek „Al. Przyjaźni-Pętla”.

Dodatkowo autobusy linii 7 i N2 zatrzymywać się będą na przystankach: „Marka z Jemielnicy-Walecki”, „Marka z Jemielnicy”, „Marka z Jemielnicy-Al. Przyjaźni” oraz nowo utworzonym przystanku „Marka z Jemielnicy-Torowa”.Na tej stronie używamy cookies i podobnych technologii, aby m.in. zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj lub w celu świadczenia usługi. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności i polityki cookies.