Komunikacja miejska od 25.03.2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez rząd stanu epidemii i wprowadzeniem kolejnych ograniczeń informujemy, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. środkami publicznego transportu zbiorowego może podróżować w tym samym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących w autobusie.

W związku z powyższym w pojeździe będzie mogło znajdować się w zależności od liczby miejsc siedzących od 12 do 22 pasażerów. Szacunkowo:

  • autobusy 10-metrowe – max 12 osób;
  • autobusy 12-metrowe – max 16 osób;
  • autobusy 15-metrowe – max 21 osób;
  • autobusy 18-metrowe – przegubowe – max 22 osoby.

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu dla konkretnego typu autobusu została umieszczona w każdym z pojazdów Spółki. W trosce o bezpieczeństwo prosimy pasażerów o odpowiedzialne korzystanie z publicznego transportu zbiorowego, a w przypadku przekroczenia wyznaczonych limitów pasażerów prosimy o pozostanie na przystanku i oczekiwanie na kolejny kurs. W przypadku wystąpienia większej niż liczba dostępnych miejsc liczby pasażerów prosimy o udzielenie pierwszeństwa pracownikom ochrony zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania autobusy komunikacji miejskiej nadal kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni wolne od zajęć szkolnych (patrz kolumna => wakacje – dni robocze), a kursy linii nocnych N5 i N13 zostają zawieszone.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację nie wykluczone są dalsze zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, dlatego też prosimy o śledzenie komunikatów na stronach internetowych www.opole.pl, www.mzkopole.pl, pop.mzkopole.pl.