Komunikacja miejska od 6 czerwca

W związku z podwyższeniem limitu pasażerów mogących podróżować  w tym samym czasie do 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w danym pojeździe informujemy, że od 6 czerwca 2021 r. w autobusach będzie mogło znajdować się odpowiednio:

  • autobusy 10-metrowe – 64 osoby;
  • autobusy 12-metrowe – 64-75 osób;
  • autobusy 15-metrowe – 96 osób;
  • autobusy 18-metrowe – przegubowe – 111 osób

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu zamieszczona jest na drzwiach każdego z pojazdów Spółki.

Przypominamy jednocześnie, że nadal pasażerowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w autobusach (z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku).