Od 1 czerwca limit pasażerów 50 % wszystkich miejsc

W związku ze zniesieniem kolejnych ograniczeń wprowadzonych w czasie epidemii informujemy, że w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. podwyższony został limit pasażerów mogących podróżować w tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 czerwca 2020 r. w każdym pojeździe może znajdować się równocześnie tyle pasażerów, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

W związku z powyższym w autobusie może znajdować się od 40 do 74 pasażerów.

  • autobusy 10-metrowe – 43 osoby;
  • autobusy 12-metrowe – 40-50 osób;
  • autobusy 15-metrowe – 64 osoby;
  • autobusy 18-metrowe – przegubowe – 74 osoby.

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu została umieszczona na drzwiach każdego z pojazdów Spółki (miejsca wyłączone z użytkowania są oznaczone).

Przypominamy, że nadal zarówno w środkach komunikacji miejskiej jak i kasach biletowych obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku).