Od 15 czerwca zmiana trasy linii 11

W związku z postępem prac przy przebudowie układu drogowego w okolicy dworca Opole Wschód i całkowitym zamknięciem odcinka ul. Oleskiej przy Uniwersytecie Opolskim, od dnia 15 czerwca (do odwołania) w rejonie tym wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu trasy linii 11.

Autobusy linii 11 kursować będą od przystanku „Oleska-Stokrotek” ulicami: Chabrów – Luboszycką – Nysy Łużyckiej – Książąt Opolskich – Sądową – Sienkiewicza – Żeromskiego do przystanku „ Pl. Kopernika-Uniwersytet” – c.d. bez zmian. Przejazd w przeciwnym kierunku odbywać się będzie w analogiczny sposób.

Autobusy linii 11 zatrzymywać się będą dodatkowo na przystankach:

  • „Chabrów”;
  • „Chabrów-Szkoła”;
  • „Luboszycka-Tatrzańska”;
  • „Książąt Op.-Rondo”;
  • „Nysy Łużyckiej-Rondo”;
  • „Sienkiewicza”;
  • „Pl. Kopernika-Sienkiewicza”.

Z obsługi komunikacyjnej całkowicie wyłączone zostaną przystanki:

  • „Oleska-Stegu Arena” (w obu kierunkach);
  • „Oleska-Uniwersytet” (w obu kierunkach);
  • „Oleska” (kierunek Pużaka).


Objazd 11

Szczegóły w rozkładzie jazdy linii 11