Od 22 czerwca zmiana lokalizacji przystanku „Kowalczyków”