Od 29 kwietnia zmiana trasy linii w rejonie Parku Przemysłowego Metalchem

Jak informuje wykonawca robót związanych z przebudową Parku Przemysłowego Metalchem z dniem 29 kwietnia 2020 r. w związku z postępem prac przy prowadzonej inwestycji w rejonie tym wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę tras linii 7, 8 i 12.

 

Z dniem 29 kwietnia 2020 r. zamknięta dla ruchu zostanie wewnętrzna droga, przy której obecnie znajdują się przystanki „Oświęcimska-Metalchem I” i „Oświęcimska-Metalchem II”.  Autobusy linii 7, 8 i 12 od godzin południowych realizować będą dotychczasowe kursy ul. Kobaltową, na którą przeniesione zostaną oba przystanki.

Przystanek „Oświęcimska-Metalchem I” umiejscowiony zostanie na ul. Kobaltowej bezpośrednio za jej skrzyżowaniem z ul. Berylową.

Przystanek „Oświęcimska-Metalchem II” umiejscowiony zostanie na ul. Kobaltowej bezpośrednio przed jej skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną.


Objazd metalchem