Pamiętaj o aktualizacji ULGI

W związku z początkiem roku szkolnego oraz zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego przypominamy o konieczności przedłużenia ważności legitymacji stanowiącej dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z biletów ulgowych komunikacji miejskiej w Opolu niżej wymienionym grupom pasażerów:

  1. studentom i doktorantom;
  2. uczniom szkół ponadpodstawowych;
  3. uczniom szkół podstawowych:
   • klas pierwszych składających po raz pierwszy wniosek o wydanie karty OPOLKA!;
   • pozostałym uczniom, którzy w bieżącym 2021 r. nie dokonali zmiany rodzaju ulgi na karcie OPOLKA! w związku ze zmianą uchwały Rady Miasta Opola obowiązującej od 1.01.2021 r.

UWAGA:
Pozostali uczniowie realizujący naukę na poziomie szkoły podstawowej nie są zobowiązani do przedłożenia uaktualnionej na rok szkolny 2021/2022 legitymacji oraz aktualizacji ulgi zapisanej na karcie OPOLKA!

Uprawnienie do ulgi jest zapisane na karcie OPOLKA!

Po przedłużeniu ważności legitymacji należy przedłużyć ważność uprawnienia do ulgi na karcie OPOLKA! w Punktach Obsługi Klienta – kasach biletowych. Dopełnienie tej formalności wykluczy konieczność posiadania ważnej legitymacji podczas przejazdu oraz w trakcie kontroli. Umożliwi to również samodzielny zakup biletu okresowego ulgowego we wszystkich kanałach sprzedaży:

  1. sklepie internetowym mzkopole.pl/Account/Login. Usługa dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy Opolskiej Karty Autobusowej, po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie ebilet.mzkopole.pl/Account/Register;
  2. biletomatach stacjonarnych;
  3. POK – kasach biletowych przewoźnika;
  4. POS – Punktach Obsługi Sprzedaży.

Brak aktualizacji – przedłużenia uprawnienia do ulgi na Opolskiej Karcie Autobusowej OPOLKA! spowoduje, że w sytuacji, gdy:

  1. uprawnienie do ulgi jest ważne w momencie zakupu biletu, ale wygasa przed końcem okresu obowiązywania biletu okresowego ulgowego (np. zakup biletu 30-dniowego jest w dniu 03.09.2021 r., a ulga wygasa z dniem 30.09.2021 r.) pasażer nie będzie mógł kupić biletu w biletomacie stacjonarnym, a zakup biletu w POK, POS lub przez Internet będzie poprzedzony ostrzeżeniem o konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi w czasie przejazdu autobusem.
  2. uprawnienie do ulgi jest nieważne w momencie zakupu biletu okresowego ulgowego (np. zakup biletu jest w dniu 01.10.2021 r., a ulga wygasła z dniem 30.09.2021 r.) pasażer nie będzie mógł kupić biletu poprzez biletomat stacjonarny, POS i Internet, a zakup biletu będzie możliwy wyłącznie w POK i spowoduje konieczność posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi w czasie przejazdu autobusem.