Uwaga podróżni: zmieniają się ceny biletów

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola, podjętą 25 listopada, od nowego roku zmienią się ceny biletów za przejazd komunikacją miejską. Bilety jednorazowe, które obowiązywały dotychczas, będą ważne do końca czerwca przyszłego roku. Nie będą one podlegać wymianie ani zwrotowi. Po 30 czerwca będzie można je wymienić na aktualne, uiszczając dopłatę. Bilety okresowe, zakupione przed 1 stycznia 2022 roku, zachowują swoją ważność przez cały okres, na jaki zostały wydane.

Wyższe będą też opłaty dodatkowe za przejazd bez biletu lub odpowiednich dokumentów poświadczających prawo do ulgi. W przypadku braku biletu od 2022 roku opłata ta wzrasta do 170 zł (jest to 50-krotność ceny za bilet normalny miejski) oraz do 136 zł za brak dokumentu uprawniającego do ulgi lub darmowego przejazdu (40-krotność ceny za bilet jednorazowy normalny).

Zmieni się też szata graficzna biletów. Szczegóły poniżej.

Nowy cennik biletów miejskich:
Rodzaj biletu

Cena za bilet normalny

Cena za bilet ulgowy

Bilet jednorazowy miejski jednokrotnego kasowania

3,40 zł

1,70 zł

Bilet jednorazowy nocny miejski

4,20 zł

2,10 zł

Bilet dobowy miejski

10,60 zł

5,30 zł

Bilet grupowy jednorazowy miejski

44,00 zł

22,00 zł

Bilet weekendowy miejski

18,00 zł

9,00 zł

Bilet 10-dniowy na okaziciela miejski

50,00 zł

25,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny miejski trasowany na jedną lub dwie linie

78,00 zł

39,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny miejski

98,00 zł

49,00 zł

Bilet 30-dniowy na okaziciela miejski

154,00 zł

77,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny miejski

284,00 zł

142,00 zł

Bilet 150-dniowy semestralny imienny miejski

  182,00 zł

Bilet wakacyjny szkolny imienny miejski

 

66,00 zł

 

Nowy cennik biletów pozamiejskich:

Rodzaj biletu

Cena za bilet normalny

Cena za bilet ulgowy

Bilet  jednorazowy  pozamiejski  jednokrotnego kasowania

4,40 zł

2,20 zł

Bilet  jednorazowy  wewnątrzstrefowy

2,60 zł

1,30 zł

Bilet dobowy pozamiejski

15,40 zł

7,70 zł

Bilet 30-dniowy imienny pozamiejski trasowany na jedną linią

116,00 zł

58,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny pozamiejski

130,00 zł

65,00 zł

Bilet 30-dniowy imienny wewnątrzstrefowy

72,00 zł

36,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny pozamiejski

374,00 zł

187,00 zł

Bilet 150 dniowy semestralny imienny pozamiejski

 

302,00 zł

Bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski

 

99,00 zł