Wymogi w autobusach w czasie pandemii

Przypominamy, że niezmiennie od 17 października 2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. (…) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń (…) w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1829) w środkach publicznego transportu zbiorowego połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna, a limit pasażerów mogących podróżować autobusem w tym samym czasie wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

W pojazdach komunikacji miejskiej może znajdować się od 24 do 45 pasażerów.

  • autobusy 10-metrowe                                       – 26 osób;
  • autobusy 12-metrowe                                       – 24-30 osób;
  • autobusy 15-metrowe                                       – 39 osób;
  • autobusy 18-metrowe – przegubowe               – 45 osób.

UWAGA: Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa w autobusach.