Zmiana przebiegu trasy linii 25

Informujemy, że od 30 kwietnia zmianie ulegnie przebieg trasy linii 25. Autobusy tej linii realizować będą kursy na dwukierunkowej trasie pomiędzy przystankami końcowymiPrószkowska-Politechnika-Pętla” a „Pużaka-Pętla” i analogicznie w przeciwnym kierunku „Pużaka-Pętla” a „Prószkowska-Politechnika-Pętla”.

Autobusy linii 25 od przystanku „Horoszkiewicza” realizujące kursy w kierunku Pużaka-Pętla będą zatrzymywać się kolejno na przystankach: „Sosnkowskiego-Centrum Handlowe”, „Sosnkowskiego-Wodociągowa”, „Sosnkowskiego-Politechnika”, „Sosnkowskiego-Fieldorfa”, „Pużaka-Grabowa”, „Pużaka-Pętla”

Analogicznie autobusy linii 25 od przystanku Pużaka-Pętlarealizujące kursy w kierunku Prószkowska-Politechnika-Pętla zatrzymywać się będą na przystankach: „Pużaka-Grabowa”, „Sosnkowskiego-Fieldorfa”, „Sosnkowskiego-Politechnika”, „Sosnkowskiego-Wodociągowa”, Sosnkowskiego-Centrum Handlowe”, „Horoszkiewicza”c.d. bez zmian.

Z obsługi komunikacyjnej zostaną wyłączone przystanki: „Sosnkowskiego-Małopolska”, „Sosnkowskiego- Wiejska”, „Pużaka-Rondo”, „Pużaka-Osiedle”, „Pużaka-Oleska” i „Oleska-Mikołajczyka”.


Szczegóły przebiegu trasy linii 25.