Zmiany w komunikacji miejskiej podczas 53 Rajdu Festiwalowego (28 maja)

W związku z organizacją na ulicach miasta Opola 53 Rajdu Festiwalowego w dniu 28 maja (sobota) w godzinach 16:00-22:00 w rejonie skrzyżowania Obwodnicy Piastowskiej z ul. Wrocławską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu tras linii 5, 9 i 12.

Zmiana trasy dla linii 5

Trasa w kierunku Wrzosek od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicami: Domańskiego-10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej-Wspólną-Wrocławską-c.d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Centrum od przystanku „Wrocławska-Skansen” przebiegać będzie w analogiczny sposób.

Z obsługi komunikacyjnej linii 5 wyłączone zostaną przystanki: „Domańskiego-Ludowa”, „Domańskiego-Zamiejska”, „Domańskiego-Cmentarna”, „Cmentarz-Pętla”, „Wrocławska-Wspólna” i „Wrocławska-Centrum Handlowe”.

Autobusy linii 5 zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej”, „Przylesie-Cmentarz”, „Wspólna-Zbożowa”, „Wspólna”, „Wspólna 8”, „Wspólna-Mag. Usługowe” i „Wspólna-Wrocławska”.


linia 5

Zmiana trasy dla linii 9

Trasa w kierunku Bierkowic przebiegać będzie do przystanku „Wrocławska-Centrum Handlowe”, gdzie linia 9 zakończy swój bieg.

Trasa powrotna w kierunku Centrum rozpoczynać się będzie od przystanku „Wrocławska-Centrum Handlowe”-c.d. bez zmian.

Z obsługi komunikacyjnej linii 9 wyłączone zostaną przystanki: „Wrocławska-Wspólna”, „Wrocławska-Skansen”, „Wrocławska-Sady” i „Bierkowice-Pętla”.


Zmiana trasy dla linii 12

Trasa w kierunku ul. Północnej od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicami: Domańskiego-Cmentarną-Wrocławską-Technologiczną-c.d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Centrum od przystanku „Północna II-Pętla” przebiegać będzie w analogiczny sposób.

Z obsługi komunikacyjnej linii 12 wyłączone zostaną przystanki: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej”, „Przylesie-Cmentarz”, „Wspólna-Zbożowa”, „Wspólna”, „Wspólna 8”, „Wspólna-Mag. Usługowe”, „Wspólna-Wrocławska” i „Wrocławska-Wspólna”.

Autobusy linii 12 zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach: „Domańskiego-Ludowa”, „Domańskiego-Zamiejska”, „Domańskiego-Cmentarna” i „Cmentarz-Pętla”.


linia 12

Ponadto, autobusy linii 13 w tym dniu dodatkowo będą realizować kursy z wjazdem na przystanek „Cmentarz-Pętla”.


linia 13

W dniu 28 maja bilety trasowane i bilety jednorazowe, uprzednio skasowane w autobusach linii 5, 9, 12, będą honorowane zamiennie w autobusach tych linii oraz w autobusach pozostałych linii obsługujących rejon Cmentarza Komunalnego i Centrum Handlowego.

Szczegóły w rozkładzie jazdy linii 5, linii 9, linii 12, linii 13.