Zmieniony rozkład jazdy do 18 lutego

Do 18 lutego autobus MZK będą kursowały zgodnie z obowiązującym obecnie rozkładem na dni robocze w wakacje. Jest to związane z decyzją ministerstwa edukacji o przywróceniu nauki stacjonarnej 21 lutego dla klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Od tej daty obowiązywać będzie rozkład na dni robocze.

Jednocześnie przypominamy, że do nauki w szkołach po feriach (14 lutego) wrócą uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych. W związku z tym 4 linie szkolne obsługiwane przez MZK Opole będą kursowały zgodnie z obowiązującymi rozkładami.