Od 10 września zmiana lokalizacji przystanku „Sosnkowskiego-CH”