Zmiany w komunikacji miejskiej podczas 51 Rajdu Festiwalowego – 27 września

W związku z organizacją na ulicach miasta Opola kolejnego już 51 Rajdu Festiwalowego w dniu 27 września (niedziela) w godzinach 8:00 – 19:00 w rejonie skrzyżowania Obwodnicy Piastowskiej z ul. Wrocławską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu tras linii 5, 9 i 12.

 Zmiana trasy dla  linii 5

Trasa w kierunku Wrzosek od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicami: Domańskiego – 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Wspólną – Wrocławską – c.d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Centrum od przystanku „Wrocławska-Skansen” przebiegać będzie w analogiczny sposób.

Z obsługi komunikacyjnej linii 5 wyłączone zostaną przystanki: „Domańskiego-Ludowa”, „Domańskiego-Zamiejska”, „Domańskiego-Cmentarna”, „Cmentarz-Pętla” i „Wrocławska-Wspólna”.

Autobusy linii 5 zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej”, „Przylesie-Cmentarz”, Wspólna-Pętla”, „Wspólna”, „Wspólna 8”, Wspólna-Mag. Usługowe” i „Wspólna-Wrocławska”.

Zmiana trasy dla  linii 9

Trasa w kierunku Bierkowic przebiegać będzie do przystanku „Cmentarz-Pętla”, gdzie linia 9 zakończy swój bieg.

Trasa powrotna w kierunku Centrum rozpoczynać się będzie od przystanku „Cmentarz-Pętla”  – c.d. bez zmian.

Z obsługi komunikacyjnej linii 9 wyłączone zostaną przystanki: „Wrocławska-Wspólna”, „Wrocławska-Skansen”, „Wrocławska-Sady” i „Bierkowice-Pętla”.

Zmiana trasy dla  linii 12

Trasa w kierunku Północnej od przystanku „Domańskiego-Koszary” przebiegać będzie ulicami: Domańskiego – Cmentarną  – Wrocławską – Technologiczną – c.d. bez zmian.

Trasa powrotna w kierunku Centrum od przystanku „Północna II-Pętla” przebiegać będzie w analogiczny sposób.

Z obsługi komunikacyjnej linii 12 wyłączone zostaną przystanki: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej”, „Przylesie-Cmentarz”, Wspólna-Pętla”, „Wspólna”, „Wspólna 8”, Wspólna-Mag. Usługowe”, „Wspólna-Wrocławska” i „Wrocławska-Wspólna” .

Autobusy linii 12 zastępczo zatrzymywać się będą na przystankach: „Domańskiego-Ludowa”, „Domańskiego-Zamiejska”, „Domańskiego-Cmentarna” i „Cmentarz-Pętla”.

Ponadto autobusy linii 13 w tym dniu dodatkowo będą realizować kursy z wjazdem na przystanek „Cmentarz-Pętla”.

W dniu 27.09 w godz. 8:00 – 19:00 bilety trasowane i bilety jednorazowe uprzednio skasowane w autobusach linii 5,9,12 będą honorowane zamiennie w autobusach tych linii i w autobusach pozostałych linii obsługujących rejon Cmentarza Komunalnego.